Prioritatea 1.1 / Operatiunea B [apel 2020]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST)

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.
Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite investitii pentru crearea si dezvoltarea parcurilor stiintifice si tehnologice.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  1. a) crearea si dezvoltarea parcurilor stiintifice si tehnologice, respectiv, constructia, extinderea si/sau dotarea cu echipamente si software necesare prin raportare la definitia investitiei initiale in sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional si ale prevederilor ghidului specific;
  2. b) achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decat cele oferite de angajatii parcurilor stiintifice si tehnologice).

Parcurile stiintifice si tehnologice (PST) se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare, reprezentand o zona in cadrul careia se desfasoara activitati de invatamant, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii si valorificarea acestora prin activitati economice. Acestea se infiinteaza in scopul utilizarii rezultatelor activitatii de cercetare si aplicarii tehnologiilor avansate in economie si in scopul cresterii participarii institutiilor de invatamant superior acreditate si a unitatilor de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-sociala prin stiinta si tehnologie.

Categorii de beneficiari eligibili:
Parcul stiintific si tehnologic se constituie printr-o asociere in participatiune, incheiata intre o institutie de invatamant superior acreditata si/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, si regii autonome, companii nationale, societati comerciale, administratia publica locala, asociatii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori romani sau straini, pe de alta parte.

Componenta investitionala aferenta ajutorului de stat regional se acorda parteneriatului dintre membrii asocierii in participatiune, asociere constituita in vederea crearii parcului stiintific si tehnologic (conform prevederilor legale in vigoare), luandu-se in considerare prevederile acordului in participatiune cu privire la repartizarea beneficiilor si pierderilor fiecarui partener in cadrul asocierii si/sau prevederile acordului de parteneriat.

Componenta de servicii aferenta ajutorului de minimis se acorda exclusiv membrului asocierii desemnat, prin acordul de parteneriat incheiat intre membrii asocierii in participatiune, asociere constituita in vederea crearii parcului stiintific si tehnologic, sa implementeze activitatile de transfer tehnologic.

Administratorul parcului va fi parte a acordului de parteneriat incheiat in vederea depunerii proiectului in cadrul prezentului apel numai in scopul indeplinirii  rolului si activitatilor prevazute de Ordonanta nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, in special in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic.

Ce tip de apel de proiecte se lanseaza?
Apelul de proiecte cu nr. POR/2020/1/1.1/B/2 este non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare. Tipul de apel non-competitiv se mentine indiferent daca valoarea solicitata a proiectelor depuse depaseste alocarea regionala a apelului aprobata prin prezentul ghid.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora incepere a depunerilor de proiecte: 13.06.2020, ora 12.00
Data si ora inchiderii apelului de proiecte: 13.08.2020, ora 12.00 13.09.2020, ora 12.00, 30.10.2020, ora 12:00

In cazul in care exista riscul ca valoarea eligibila a proiectelor depuse sa nu acopere alocarea regionala, se poate prelungi termenul limita pentru inchiderea apelului de proiecte.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 5.982.508  Euro.

Ghidul solicitantului - varianta finala - 12.05.2020
Ordin de aprobare

NOUTATI
05.08.2020 - A fost prelungita perioada de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 si POR/2020/1/1.1.B/2

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022