Prioritatea 2.2 [apel 2020]

licitatie inchisa

A fost lansat apelul de proiecte nr. POR/846/2/2 – 2.2 IMM Apel 2020

AMPOR a aprobat, prin ordinul Ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 3713/28.08.2020, lansarea Ghidului solicitantului, Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/846/2/2 – 2.2 IMM Apel 2020, Axa prioritara 2, Prioritatea de investitii 2.2, ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.”

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/846/2/2 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a cererii de finantare de catre solicitanti.

Proiectele pot fi depuse in perioada 30.10.2020 ora 12:00 – 30.11.2020 ora 12:00.

Descarca Ghid SpecificPOR 2.2 IMM apel 2020 – conditii de finantare


Ordinul nr. 3685/25.08.2020 privind aprobarea masurii de sprijin constand in acordarea de ajutoare de stat si ajutoare de minimis in cadrul dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii în cadrul POR 2014-2020  a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I, 784/27.08.2020.

Prevederi ale Ordinului:
Beneficiari eligibili: Societati sau societati cooperative care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Valoarea totala estimata a ajutoarelor ce vor fi acordate in cadrul acestei masuri este de 150 milioane euro (FEDR+BS). Valoarea totala estimata a ajutoarelor de stat regionale este de 140 mil. euro, 10 mil. euro reprezentand valoarea totala estimata a ajutoarelor de minimis.

Valoarea finantarii nerambursabile: minimum 1.500.000 euro si maximum 6.000.000 euro.
Finantarea nerambursabila maxima acordata ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis cu respectarea plafonului de minimis, respectiv 200.000 euro.
Finantarea nerambursabila maxima acordata ca ajutor de stat la cheltuielile eligibile, pentru Regiunea Nord-Est, este de 70% pentru intreprinderi mici, respectiv 60% pentru intreprinderi mijlocii.

Categoriile de cheltuieli eligibile, finantabile prin ajutor de stat regional, sunt:
       •  Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
       •  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
       •  Cheltuieli pentru investitia de baza;
       •  Alte cheltuieli.

Categoriile de cheltuieli eligibile, finantabile prin ajutor de minimis, sunt:
    • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
    • Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului.

Lista domeniilor de activitate pentru care se acorda ajutoare de stat regionale si ajutoare de minimis prin masura POR 2.2, operatiunea A este anexa la Ordin.

Ordinul poate fi consultat aici - (Partea I, 784/27.08.2020) (nu mereu se deschide direct cu nr specific din MO).AM POR a publicat, in data de 14.05.2020, varianta in consultare publica a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 2.2. “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte.

Acest apel de proiecte are o alocare de 150 milioane de euro (contributia FEDR si Buget de stat), dar in functie de interesul manifestat de beneficiari si de numarul proiectelor depuse exista posibilitatea identificarii de alocari suplimentare de pana la 550 milioane euro.
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 2 milioane euro si maximum 6 milioane euro.

Observatiile si propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@mdrap.ro, pana la data de 29.05.2020, cand se incheie perioada de consultare publica.
Toate observatiile, propunerile si comentariile vor fi analizate si luate in considerare in procesul de definitivare a ghidului specific si lansare a apelului de proiecte. AMPOR nu va transmite raspunsuri individuale solicitarilor primite in cadrul acestei consultari.

Ghid in consultare publica

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022