Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.1A

licitatie inchisa

Prioritatea 8.1/ Obiectivul specific 8.1/ Operatiunea A - Ambulatorii

Unul dintre obiectivele specifice ale Axei prioritare 8 este Obiectivul 8.1 – „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate” . Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, investitiile in infrastructura ambulatoriilor si in infrastructura centrelor comunitare integrate, vor constitui operatiuni ale cate unui apel dedicat.

Operatiunea A este dedicata investitiilor de tipul reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor , inclusiv a celor provenite din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, ineficiente, investitii ce vor contribui la accesul sporit la servicii preventive si de terapie de prima linie a persoanelor sarace si celor din zonele cu acces redus.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/ rationalizarea spitalelor mici, ineficiente.

Categorii de beneficiari eligibili:
A. Unitati administrativ-teritoriale , definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
B. Parteneriate intre UAT si unitati sanitare publice cu personalitate juridica proprie care au in componenta unul sau mai multe ambulatorii. Lider-ul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritoriala.

Tipul apelului de proiecte : necompetitiv (primul venit, primul servit) cu termen limita de depunere 5 luni.

Daca o cerere de finantare depusa de un solicitant este respinsa intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, aceasta poate fi redepusa in cadrul aceluiasi apel de proiecte, in limita termenului de depunere a proiectelor. Proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

In etapa de precontractare, pot intra proiectele declarate conforme si eligibile care in urma evaluarii tehnice si financiare au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte.

Alocarea financiara in cadrul acestui apel de proiecte este de 186 200 000 euro pentru regiunile Nord Vest, Nord-Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru, din care 95 000 000 euro FEDR si 91 200 000 euro cofinantare din bugetul de stat.

Alocarea financiara in cadrul acestui apel de proiecte este de 28,76 milioane euro pentru regiunea Nord-Est.

Valoare minima eligibila: 100 000 euro
Valoare maxima eligibila: 2 300 000 euro

Data si ora incepere depunere de proiecte: 21.05.2018, orele 12.00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 21.10.2018, orele 12.00 21.12.2018, orele 12.00

Descarca Ghid specific - final - 19.10.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Decizia CM POR nr. 113 / 07.10.2019

Alte versiuni:

Descarca Ghid specific 8.1A - actualizat 23.08.2018
Sinteza modificarilor

Descarca Ghid specific 8.1A - 11.05.2018
Descarca Ordin de modificare
Sinteza modificarilor

Descarca Ghid specific 8.1A - 11.04.2018
Descarca Ordin de modificare
Descarca Centralizator intrebari

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022