Obiectiv specific 4.1 - in parteneriat cu MDRAP

licitatie inchisa

In data de 1 noiembrie 2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a aprobat versiunea finala a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” din cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, a POR 2014-2020.

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditiile de eligibilitate, descrierea etapelor de verificare si de contractare a proiectelor.

Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 08.11.2018, ora 12.00, utilizand aplicatia MySMIS, iar cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 08.03.2019, ora 12:00 08.05.2019, ora 12.00, 28.06.2019, ora 12.00.

Ghid specific 23.09.2020
Sinteza modificarilor
Ordin de modificare

Alte versiuni
Ghidul solicitantului POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat cu MDRAP - noiembrie 2018

Ordin 6113/2018

Ordin_nr.1684_din_07_mai_2019_4.1_3_in_parteneriat

NOUTATI

23.09.2020 - Modificarea Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat

07.05.2019 - Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat

19.02.2019 - Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor vizand apelul POR/2018/4/4.1/3/ in parteneriat

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022