Obiectiv Specific 4.1

licitatie inchisa

Obiectivul specific 4.1 este „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” si se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu exceptia municipiului Tulcea, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Activitatile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1:

Vor fi finantate acele sub-activitati/ activitati care, printr-o abordare integrata, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de sera (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor resedinta de judet si a Z.F.U, generat, în principal, de utilizarea extinsa a autoturismelor pentru deplasarea populatiei în interiorul municipiului/Z.F.U., dar si pentru deplasarea navetistilor care au ca origine sau destinatie a deplasarilor municipiul în cauza.

 1. Investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori

Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

 • Achizitionarea de material rulant (tramvaie);
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
 • Achizitionarea de troleibuze;
 • Achizitionarea de autobuze;

Infrastructura utilizata pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea statiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz);
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete” sau „e-ticketing”);
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori;
 • Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de transportul public de calatori, în vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor separate dedicate pentru transportul public de calatori, a construirii /extinderii/modernizarii traseelor/pistelor pentru pietoni si biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de calatori;

     B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat

 • Achizitionarea si instalarea statiilor de reîncarcare a automobilelor electrice si electrice hibride;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor în anumite zone;

     C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbana

 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI);
 • Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti;
 • Construirea parcarilor de transfer de tip „park and ride”;

Proiectele propuse la finantare sau sub-activitatile/masurile componente ale acestora, trebuie sa se regaseasca în scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D. Astfel, o activitate eligibila orizontala, asociata celor trei categorii de activitati de mai sus, este reprezentata de elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) la nivel de arie de studiu stabilita conform prevederilor legale în vigoare.

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Unitati administrativ-teritoriale municipii resedinta de judet, definite conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicata;
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritoriala municipiul resedinta de judet cu orase/municipii/comune din zona functionala urbana (Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinatatea teritoriala a acestuia;
 • Unitatea administrativ-teritoriala judetul inclusiv cu posibilitatea parteneriatului cu unitatea administrativ-teritoriala municipiul resedinta de judet eligibil;

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 181.690.000 Euro (831.122.736 Lei).

Valoarea minima eligibila proiect: 500.000 euro;

Valoarea maxima eligibila proiect: 20.000.000 euro;

Valoarea maxima eligibila pentru cererile de finantare ce contin activitati complementare privind minimum infrastructura de transport public si mijloacele de transport public: 25.000.000 euro;

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?

Data si ora de începere a depunerii de proiecte: 21.08.2017, ora 10.00;

Data si ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 decembrie 2018, ora 10.00 29.03.2019, ora 12.00

În cadrul acestui apel, o cerere de finantare respinsa într-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, se poate redepune în cadrul aceluiasi apel.

Descarca Forma finala consolidata a Ghidului solicitantului - POR/2017/4/4.1/1 - actualizat 05.06.2019
Ordin 1862/2019
Sinteza modificarilor

Alte versiuni:

Descarca Ghid specific - actualizat 01.02.2019
Descraca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Descarca Ghidul solicitantului  - actualizat 22.03.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordinul de modificare

Ghidul Solicitantului OS 4.1 - actualizat 12.10.2017
Sinteza modificarilor

Ghidul specific O.S. 4.1 - iulie 2017

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022