Obiectiv Specific 4.3

licitatie inchisa

Prioritatea de investitii 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale”

Obiectivul specific 4.3: imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate din municipiile – resedinta de judet din Romania. Aceasta prioritate de investitii vizeaza, printr-o abordare complexa, rezolvarea problemelor de infrastructura, sociale si economice concentrate in anumite zone din interiorul oraselor, defavorizate si marginalizate, in scopul de a promova incluziunea sociala a populatiei marginalizate.

Activitatile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.3:

Interventiile teritorializate pot include diverse activitati de regenerare, în functie de nevoile specifice identificate la nivel local. Lista orientativa include:

  • Investitii în facilitati destinate utilizarii publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piete publice, scuaruri, parculete, locuri de joaca pentru copii, precum si facilitati pentru activitati sportive si recreationale (ex. terenuri de sport, etc);
  • Investitii în cladiri destinate utilizarii publice pentru activitati educative, culturale si recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea, îmbunatati sau extinde serviciile publice de baza (constructie/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;
  • Constructia/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilitati de baza la scara mica (cum ar fi infratructura edilitara de gaze, electricitate, apa, salubritate);
  • Constructia/reabilitarea/modernizarea strazilor de importanta secundara, inclusiv trotuare, piste pentru biciclisti, alei pietonale, cai de acces;

Investitiile privind strazile urbane, inclusiv utilitati sunt eligibile în situatii exceptionale, numai în masura în care astfel de investitii se fac în completarea proiectului/proiectelor vizând celelalte categorii de activitati eligibile.

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Unitati Administrativ Teritoriale Municipiu - Resedinta de judet, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare ( APL-uri)
  • Parteneriate intre UAT- Municipiu - Resedinta de judet (ca lider de parteneriat) si institutii publice locale descrise mai jos:

În acceptiunea prezentului ghid, institutiile publice locale sunt de tipul furnizorilor publici de servicii sociale în conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistentei sociale, art. 37, alineatele 1 si 2.

Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:

  1. structurile specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritatile executive din unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu-resedinta de judet si judet;
  2. unitatile sanitare, unitatile de învatmânt si alte institutii publice locale nivel de municipiu-resedinta de judet si judet care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate;

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 9.490.000 euro (43.411.056 lei).

Valoare minima eligibila: 100 000 euro

Valoare totala a proiectului: 5 000 000 euro

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?

Data si ora de începere a depunerii de proiecte: 21.08.2017, ora 10.00;

Data si ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 decembrie 2018, ora 10.00 29.03.2019, ora 12.00

Descarca Ghid specific 4.3 - final - actualizat 21.11.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Alte versiuni:

Ghidul specific O.S. 4.3 - actualizat 02.07.2018
Sinteza modificarilor
Ordin de modificare

Ghidul specific O.S. 4.3 - versiune 17.08.2017

Ghidul specific O.S. 4.3 - versiune iulie 2017

NOUTATI 4.3
18.08.2017 - Modificari la Ghidul Solicitantului pentru proiectele de regenerare a comunitatilor defavorizate

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022