Prioritatea 8.1 / OS 8.1A, OS 8.2B / Proiecte nefinalizate

licitatie inchisa

Axa Prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale” O.S. 8.1 Operatiunea A – Ambulatorii, O.S. 8.2 Operatiunea B – Unitati de primiri urgente – PROIECTE NEFINALIZATE
Obiectivul specific 8.1 ”Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate”
Obiectivul specific 8.2 ” Îmbunatatirea calitatii si a eficientei îngrijirii spitalicesti de urgenta”

Investitiile eligibile pentru finantare prin acest apel se refera la:

OPERATIUNEA 8.1.A – AMBULATORII reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/ rationalizarea spitalelor mici, ineficiente.
Actiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor existente;
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii pentru înfiintarea de noi ambulatorii prin transformarea spitalelor mici, ineficiente;
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii în vederea relocarii ambulatoriilor existente;
• accesibilizarea spatiului destinat serviciilor medicale si a cailor de acces
• asigurarea/ modernizare utilitatilor generale si specifice (inclusiv bransarea la utilitati pe amplasamentul obiectivului de investitii);
• achizitionare dotari/ echipamente/ dispozitive medicale pentru infrastructura ambulatoriilor (atât pentru structura existenta/ viitoare a ambulatoriului cât si dotari care deservesc ambulatoriile (eg. Laboratorul de analize, radioterapia atît în scop curativ cât si paliativ, screeningul diferitelor forme de cancer, al hepatitelor, cel cardiovascular, etc ) în conformitate documentele structurii organizatorice ale unitatii sanitare,  avizate/ aprobate de catre Ministerul Sanatatii.

OPERATIUNEA 8.2.B – UPU/CPU reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii unitatilor de primiri urgente si a compartimentelor de primiri urgente.

Actiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:
• Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii unitatilor de primiri urgente precum si a compartimentelor de primiri urgente
• constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unui heliport de suprafata situat pe sol sau în terasa, accesibilizarea spatiului destinat serviciilor si a cailor de acces, inclusiv introducerea/ modernizarea aparatelor/ instalatiilor utilizate astfel încat sa îndeplineasca cerintele impuse domeniului sanitar (eg. Directive Europene/legislatie nationala aplicabila în vigoare).
• asigurarea/ modernizare utilitatilor generale si specifice pentru unitatile de primiri urgente/ componentele de primiri urgente ( inclusiv bransarea la utilitati pe amplasamentul obiectivului de investii);
• achizitionare dotari/ echipamente/ dispozitive medicale pentru infrastructura unitatile de primiri urgente precum si  compartimentele de primiri urgente (atat pentru structura existenta  viitoare a acestora cat si dotari care le deservesc/ deservesc ambulatoriile (eg. Laboratorul de analize, Laboratorul de radiologie imagistica, ATI, bloc operator etc.) în conformitate documentele structurii organizatorice ale unitatii sanitare,  avizate/aprobate de catre Ministerul Sanatatii

Categorii de beneficiari eligibili:
a) Ministerul Sanatatii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, conform Hotarârii de Guvern nr. 144 din 23 Februarie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
b) Parteneriate între Ministerul Sanatatii si:
- unitatile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- autoritati/ institutii ale administratiei publice locale;
- unitati sanitare publice cu personalitate juridica proprie;
- orice alte autoritati/ institutii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

În cazul parteneriatului, lider-ul de proiect parteneriat va fi Ministerul Sanatatii.

Prezentele apeluri de proiecte vor fi de tip non competitiv cu termen limita de depunere.
În cazul în care, în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, o cerere de finantare depusa este respinsa într-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, aceasta poate fi redepusa în cadrul aceluiasi apel de proiecte, în limita termenului de depunere a proiectelor. Proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.
În etapa de precontractare, pot intra proiectele care în urma evaluarii vor fi declarate conforme si eligibile.

Alocarea financiara a prezentelor apeluri de proiecte este dupa cum urmeaza:
- POR201888.118.1.A7 regiuni – Nefinalizate, cod apel POR 4208, alocarea este de 119.701.290,00 Euro, din care  83.790.903,00 Euro FEDR si 35.910.387,00 Euro contributie nationala
- POR201888.118.2.B7 regiuni – Nefinalizate, cod apel 4228, alocarea este de 45.000.000,00 Euro, din care 31.500.000,00 Euro FEDR si 13.500.000,00 Euro contributie nationala

Valoare minima eligibila: 500.000 euro
Valoare maxima eligibila se va avea în vedere alocarea nationala si nu se va depasi valoarea unui proiect  „major” asa cum este el definit atât în legislatia nationala cât si în cea comunitara, calculata la cursul InforEuro din luna depunerii (1 EUR = 4.6584 RON)

Data si ora incepere depunere de proiecte:  09 Iulie 2018, ora 16.00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 13 august 2018, ora 23.00 07 septembrie 2018, ora 19.00

Descarca Ghid specific actualizat 28.09.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Alte versiuni

Descarca Ghid specific actualizat 28.08.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Descarca Ghidul consolidat - 13.08.2018
Descarca Sinteza modificarilor

Descarca Ghid specific - 06.07.2018
Descarca Ordin de aprobare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022