Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.3

licitatie inchisa

Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.3 Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta investitiile in educatie, si  formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni sunt:
•    reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale universitare

Categorii de beneficiari eligibili:
Institutiile de invatamant superior de stat cuprinse in Anexa nr. 2 Structura institutiilor de invatamant superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2017 - 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2017 – 2018.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 12,51 mil euro.

Tipul  apelului de proiecte: cu depunere continua, dupa principiul “primul depus, primul evaluat”.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora inceperii depunerii de proiecte: 24 Noiembrie 2017, ora 12.00
Data si ora inchiderii apelului de proiecte: (24 Aprilie 2018, ora 12.00) 24 iulie 2018, ora 12:00

Descarca Ghidul solicitantului 10.1/Obiectiv Specific 10.3 - 27 martie 2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Alte versiuni:

Ghid specific 10.1/Obiectiv Specific 10.3 - 29 ianuarie 2018
Descarca Sinteza modificarilor

Ghidul specific Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.3 - octombrie 2017

Noutati
28.03.2018 - Modificarea Ghidului specific 10.3 dedicat invatamantului universitar
01.02.2018 - Modificarea Ghidului specific 10.3 dedicat invatamantului universitar

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022