Obiectiv Specific 4.5

licitatie inchisa

Prioritatea de investitii 4.4 – “Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”

Obiectivul Specific 4.5: Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Activitatile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.5:

Constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru învatamântul profesional si tehnic si învatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice si scoli profesionale).

Categorii de beneficiari eligibili:
Unitati administrativ-teritoriale
si institutii ale administratiei publice locale aferente municipiilor resedinta de judet.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 3 872 800 euro.

Valoare minima eligibila: 100.000 euro
Valoare maxima eligibila: 6.700.000 euro, nu se va depasi echivalentul a 30.000.000 lei calculati la cursul Inforeuro din luna depunerii.

În cadrul acestui apel o cerere de finantare care este respinsa într-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, se poate redepune în cadrul aceluiasi apel.

O cerere de finantare depusa în cadrul prezentului apel va viza un singur obiectiv de investitii, respectiv o singura unitate de infrastructura educationala, chiar daca identificarea obiectivului de investitii se face pe mai multe numere cadastrale.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora de începere a depunerii de proiecte: 21.08.2017, ora 10.00
Data si ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 decembrie 2018, ora 10.00 29.03.2019, ora 12.00

Descarca Ghid specific final - actualizat 20.02.2019
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Alte versiuni:

Descarca Ghid specific 4.5 - actualizat februarie 2018
Descarca Sinteza modificarilor
Ordin modificare Ghid specific

Ghidul specific O.S. 4.5 - iunie 2017

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022