Prioritatea 5.2

licitatie inchisa

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat in data de 15.03.2017, Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2, Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, ce contine informatiile specifice Axei prioritare 5 a POR 2014-2020 necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/5/5.2/2/7 Regiuni, informatii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selectie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul integrat de management - aplicatia MY SMIS.
 
Astfel, incepand cu data de 15.03.2017, se deschide apelul nr. POR 2017/5/5.2/2/7 Regiuni aferent celor 7 regiuni de dezvoltare, ce se va incheia in data de 15.10.2017.
 
Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de o luna de la data deschiderii apelurilor astfel incat depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 15.04.2017.
 
Finantarea proiectelor se va face respectand principiul competitivitatii in ordinea punctajului obtinut, doar dupa parcurgerea tuturor etapelor de selectie din primul apel POR 2016/5/5.2/1 si in limita sumelor ce raman disponibile. Proiectele depuse in cadrul apelului nr POR 2017/5/5.2/2/7 Regiuni se vor finanta numai daca proiectele depuse in primul apel nu utilizeaza integral alocarea precizata in ghidul specific apelului.

Ghid specific 5.2 - final - actualizat 12.04.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Alte versiuni:
Ghidul Solicitantului pentru prioritatii de investitii 5.2 - martie 2017

Legaturi utile: Prioritatea 5.2 - apel 1

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022