Prioritatea 6.1 - Proiecte nefinalizate

licitatie inchisa

Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – Apel pentru proiecte nefinalizate (POR/371/6/1)

Obiectivul specific al acestei prioritati il reprezinta cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  1. modernizarea si reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti - cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc . retelei de drumuri judetene (inclusiv poduri si podete, acces la proprietati - aflate in domeniul public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri judetene sau trasee compuse din mai multe drumuri judetene legate direct) sau indirecta (drumuri judetene/trasee legate de retea prin intermediul unui drum national modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres.
  2. constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei (parapeti de protectie, limitatoare de viteza - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala, reorganizare de intersectii.
  3. construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale;

Complementar cu actiunile principale se pot finanta si urmatoarele sub-actiuni:

  1. construirea/modernizarea de statii si alveole (in cazul in care proiectul vizeaza un drum judetean/traseu deservit de transportul public de calatori) pentru transport public pe traseul drumului judetean;
  2. realizarea de investitii destinate sigurantei rutiere pentru pietoni si biciclisti (construire/modernizare trasee pietonale si piste pentru biciclisti acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasa verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica;
  3. realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport si parapeti pentru protectie, aparari de maluri si consolidari de versanti , realizarea de investitii suplimentare pentru protectia drumului respectiv fata de efectele generate de conditii meteorologice extreme (provocate de schimbari climatice sau alte cauze exceptionale) – inundatii, viscol etc.

Pentru a fi eligibil un proiect in cadrul prezentului apel trebuie ca cel putin contractul de lucrari sa fie semnat pana la data depunerii cererii de finantare.

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Unitate administrativ-teritoriala judet din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia si Vest
  • Parteneriate intre mai multe unitati ale administratiei teritoriale judet sau unitati ale administratiei teritoriale judet cu unitati ale administratiei terioriale municipiu/oras/comuna

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 20,03 mil euro.

  • Valoare minima eligibila: 1 milion de Euro
  • Valoarea maxima eligibila va fi corelata cu alocarea fiecarei regiuni si nu poate depasi 50 milioane de Euro.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora incepere depunere de proiecte: 14.05.2018, ora 12:00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 16.07.2018, ora 15:00

Descarca Ghid specific 6.1 - proiecte nefinalizate - ACTUALIZAT - 12.07.2018

Descarca Sinteza modificarilor

Descarca Ordin de aprobare - 12.07.2018

Descarca Ghid specific 6.1 - proiecte nefinalizate
Descarca Ordin de aprobare

09.05.2019 - Modificari ale unor ghiduri ale solicitantului aferente Axei prioritare 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – Apel pentru proiecte nefinalizate (POR/373/6/1)
Apel national, la nivelul regiunilor mai putin dezvoltate.

Pot fi depuse cereri doar pentru proiecte al caror grad de maturitate este minim la stadiul de contract de lucrari semnat la momentul depunerii cererii de finantare.

Categorii de beneficiari eligibili:

- Unitate administrativ-teritoriala judet
- Parteneriate intre mai multe unitati ale administratiei teritoriale judet sau unitati ale administratiei teritoriale judet cu unitati ale administratiei terioriale municipiu/oras/comuna

Alocarea financiara la nivelul celor 7 regiuni mai putin dezvoltate in cadrul acestui apelul de proiecte este de 162,44 mil euro.

- Valoare minima eligibila: 1 milion de Euro
- Valoarea maxima eligibila: 50 milioane de Euro.

In cazul in care valoarea eligibila a proiectului depaseste valoare maxima eligibila mentionata mai sus, solicitantul poate include diferenta in categoria cheltuielilor neeligibile, cu conditia incadrarii valorii toatle a proiectului in limita a 74.5 milioane Euro.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora incepere depunere de proiecte: 16.07.2018, ora 13:00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 17.09.2018, ora 15:00

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare

Model_B_Declaratia_de_eligibilitate actualizat 17.10.2018
Ordin 5961/17.10.2018 privind modificarea Model_B_Declaratia_de_eligibilitate

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022