Prioritatea 3.1A [apel 2016]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea A – cladiri rezidentiale

Obiectivul specific al acestei operatiuni este cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale: imbunatatirea izolatiei termice, modernizarea sistemului de incalzire, reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic etc.

Categorii de beneficiari eligibili:
Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte sunt Unitatile administrativ-teritoriale din mediul urban.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 63,79 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora deschidere apel de proiecte:  15.03.2016
Data si ora incepere depunere de proiecte: 16.05.2016, ora 10
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 16.11.2016, ora 16.30

Apelul de proiecte este deschis pana la momentul in care valoarea solicitata a proiectelor depuse depaseste nivelul de 50% peste alocarea financiara regionala, dar nu mai tarziu de data limita de inchidere a apelului de proiecte mentionata mai sus.

Ghidul solicitantului - Prioritatea 3.1 - Operatiunea A (versiune finala - actualizat 21.03.2017)

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022