Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.2B

licitatie inchisa

Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.2/ Operatiunea B – Unitati de primiri urgente

Unul dintre obiectivele specifice ale Axei prioritare 8 este Obiectivul 8.2 – „Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta”. Pentru indeplinirea acestui obiectiv, investitiile in infrastructura spitalelelor regionale de urgenta si in infrastructura unitatilor de primiri urgente / componentelor de primiri urgente din unitatile functionale regionale de urgenta si din cadrul componentelor de interes strategic a retelelor de unitati spitalicesti de urgenta, vor constitui operatiuni ale cate unui apel dedicat.

Operatiunea B este dedicata investitiilor de tipul reabilitare, modernizare, extindere, dotare infrastructura unitati de primiri urgente / componente de primiri urgente din unitatile functionale regionale de urgenta si din cadrul componentelor de interes strategic a retelelor de unitati spitalicesti de urgenta, investitii ce vor contribui la asigurarea distributiei teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgenta prin preluarea pacientilor de la nivel local, care nu pot fi tratati in sistem ambulatoriu.

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv cu termen limita de depunere 6 luni.  Lista cu unitatile care ar putea fi finantate in cadrul acestui apel se cele regaseste in Anexa nr. 9 la ghidul specific.

Categorii de beneficiari eligibili:

A. Unitati administrativ-teritoriale, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
B. Forme asociative intre unitatile administrativ-teritoriale mentionate la punctul A.

Alocarea financiara in cadrul acestui apel de proiecte este de 61 740 000 euro la nivel national, din care 31 500 000 euro FEDR si 30 240 000 euro cofinantare din bugetul de stat.

Valoare minima eligibila : 100 000 euro
Valoare maxima eligibila : 1 500 000 euro

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora inceperii depunerii de proiecte: 18 Octombrie 2017, ora 12.00.
Data si ora inchiderii apelului de proiecte: 18 Aprilie 2018, ora 12.00

Descarca Ghid specific 8.2B - final - actualizat 22.08.2018
Descarca Ordin de modificare
Descarca Sinteza modificarilor

Decizia CM POR nr. 113 / 07.10.2019

Alte versiuni:

Ghidul Solicitantului 8.2B - actualizat 26.01.2018

Ghidul Solicitantului - actualizat 12.10.2017 + Modificari 26.01.2018
Sinteza modificarilor 12.10.2017

Ghidul solicitantului - Prioritatea 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operatiunea B_UPU (18 august 2017)

Centralizator intrebari si raspunsuri AM POR 8.2B

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022