Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3A

licitatie inchisa

Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane varstnice

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta  „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, grupurile vulnerabile: persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, copii  vor constitui grupul tinta al cate unui apel dedicat. Acest apel este dedicat persoanelor varstnice.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala, destinata persoanelor varstnice, in care, in acceptiunea prezentului apel, prin infrastructura se intelege cladirea cu  utilitati si dotari.

Pentru serviciile sociale destinate grupului vulnerabil ”persoane varstnice” interventiile se vor concentra asupra infiintarii de servicii sociale prin centrele de zi, unitatile de ingrijire la domiciliu si/ sau cantine sociale acolo unde nu exista asemenea servicii sau sunt slab reprezentate, iar nevoia pentru asemenea servicii este motivata de starea de saracie/ excluziune sociala sau alta situatie de vulnerabilitate. Vor avea prioritate zonele marginalizate, localitatile mici si zonele rurale.

Categorii de beneficiari eligibili:
A. Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public.
B. Entitati de drept privat:
• asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania
• unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*actualizata*)(**republicata**) privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor*), si constituite conform statutului de organizare si functionare al cultului respectiv.
C. Parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate la punctele A si B.
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finantare/fiecare membru al parteneriatului, dupa caz, trebuie sa aiba personalitate juridica.

Atentie: Solicitantul de finantare, sau unul dintre parteneri, trebuie sa fie furnizor de servicii sociale acreditat in conditiile legislatiei nationale aplicabile in vigoare si sa aiba o vechime de cel putin un an de la infiintare, la data depunerii cererii de finantare.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 4,69 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora inceperii depunerii de proiecte: 28.02.2017, ora 12.00.
Data si ora inchiderii apelului de proiecte: 29.08.2017, ora 12.00, prelungit pana la 04.09.2017, ora 12:00
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Descarca Ghid Specific 8.3A - final - actualizat 05.04.2018
Descarca Sinteza Modificarilor
Ordin modificare Ghid specific 

Alte versiuni:
Ghidul solicitantului - Prioritatea 8.1, obiectiv specific 8.3. A (26 iunie 2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 8.1, obiectiv specific 8.3. A (aprilie 2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 8.1, obiectiv specific 8.3 (decembrie 2016)

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022