Documente suport implementare beneficiari privati

Bun venit în rândul beneficiarilor REGIO!

Dacă ați ajuns în această secțiune, înseamnă că ați parcurs cu succes drumul de la ideea de proiect la semnarea contractului de finanțare. Vă felicităm pentru asta și vă urăm mult success în implementarea proiectului dumneavoastră!

Scopul acestei colecții de documente este acela de a vă furniza informații relevante cu privire a procesul de implementare a proiectelor, în special referitor la procedura simplificată aplicată de beneficiarii privați în atribuirea contractelor, la regulile privind rambursarea și prefinanțarea, modalitatea de aplicare a mecanismului cererilor de plata și aspecte privind monitorizarea și, eventual, posibilitățile de modificare a contractelor de finanțare.

Pe tot parcursul implementării proiectului, vom fi alături de dumneavoastră, oferindu-vă consiliere și suport pentru atingerea obiectivului nostru comun, acela de a ne asigura că proiectele implementate au un impact benefic asupra dezvoltării comunităților locale, mediului de afaceri și a regiunii Nord-Est în ansamblu. În acest sens, sperăm să găsiți utilă și lista de coordonate de contact ale colegilor care vă vor însoți pe acest drum.

Să avem succes, împreună!

Atenție!!! Cu ocazia transmiterii rapoartelor de progres in modulul IMPLEMENTARE din MySMIS, valorile aferente secțiunilor “Indicatori predefiniți” și „Indicatori de proiect” (funcția „Evoluție Indicatori”) se vor completa cu 0 (zero). Cu ocazia depunerii raportului final de progres, în secțiunile mai sus menționate se vor completa valorile realizate ale indicatorilor.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022