Prioritatea 1.1 / Operatiunea C [apel 2020]

licitatie inchisa

Axa prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea C - IMM sau IMM in parteneriat cu ITT pentru investitii de transfer tehnologic

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.

Se vor finanta in cadrul unei scheme de minimis, IMM–urile care vor include in piata/ vor comercializa produse/ servicii noi sau semnificativ imbunatatite pentru piata de profil, in urma aplicarii unor solutii inovative sau in urma realizarii unor transferuri tehnologice in domeniile de specializare inteligenta identificate in Anexa 2a la prezentul ghid. De asemenea, pot fi eligibile si proiectele care propun noi procese sau imbunatatirea unor procese existente de productie, insa acest lucru trebuie sa survina ca urmare a implementarii unor rezultate ale cercetarilor in domeniile de specializare inteligenta sau ca urmare a unei metode inovative de a realiza un anumit produs/serviciu si nu ca urmarea a introducerii in procesul productiv a unor echipamente performante propuse a fi achizitionate in cadrul proiectelor.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  1. Investitii in active corporale
  2. Investitii in active necorporale, strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv.
  3. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM.
  4. Activitati de dezvoltare experimentala
  5. Alte activitati de inovare
  6. Activitati de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului.

Categorii de beneficiari eligibili: 

  • IMM care in perioada de implementare incheie contracte de colaborare cu ITT, sau
  • Parteneriatele dintre IMM si ITT incheiate in conformitate cu prevederile OUG 40/2015;

Ce tip de apel de proiecte se lanseaza?
Acest apel de proiecte este unul non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora deschiderii cererii de proiecte: 15.12.2020, ora 12:00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 15.02.2021, ora 12:00 15.03.2021, ora 12:00 15.05.2021, ora 12:00.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa de catre MLPDA in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme, prin modificarea prevederilor prezentului ghid. Astfel, in cazul depunerii unui numar de proiecte a caror valoare solicitata depaseste 150% din alocarea apelului de proiecte, MLPDA poate decide scurtarea perioadei de depunere a proiectelor la momentul atingerii pragului mentionat.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 5.888.964 Euro.

Valoarea finantarii nerambursabile a unui proiect: minim 25.000 EUR si maxim 200.000 EUR (nu poate depasi plafonul de minimis). Cuantumul finantarii nerambursabile solicitate prin proiect trebuie sa reprezinte maximum 90% din valoarea eligibila a proiectului. 

Ghidul solicitantului POR/2020/1/1.1.C./2 - versiune finala noiembrie 2020
Ordin de aprobare

Ordinul MLPDA nr. 4002/26.10.2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru finantarea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin promovarea transferului tehnologic, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Registrul entitatilor acreditate si autorizate provizoriu din infrastructura de inovare si transfer tehnologic – ianuarie 2021

NOUTATI
15.03.2021 - Termenul de depunere pentru apelul POR/2020/1/1.1.C./2 a fost prelungit
16.02.2021 - Prelungirea perioadei de depunere pentru apelul POR/2020/1/1.1.C./2

10.12.2020 - Sesiune de informare pentru apelul 1.1.C - IMM sau IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investitii de transfer tehnologic
 

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022