Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.1b

licitatie inchisa

Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului - Apel dedicat invatamantului obligatoriu

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregatitoare)

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice locale aflate in subordinea sau coordonarea autoritatii publice locale, desprinse din aparatul Primariei/ Consiliului Judetean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, deruleaza proceduri de achizitii publice avand personalitate juridica.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 14.03 mil. Euro.

Care este valoarea minima si maxima a unui proiect:
Valoare minima eligibila: 100.000,00 Euro
Valoare maxima eligibila: la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea in vedere incadrarea in paritatea 7.700,00 Euro per participant direct la procesul educational, respectiv elevi incadrati in unitatea de infrastructura educationala subiect al cererii de finantare, calculata la cursul InforEuro din luna depunerii.

Apelul de proiecte este cu depunere continua, dupa principiul “primul depus, primul evaluat”.

In cadrul apelului cu depunere continua, o cerere de finantare, care este respinsa intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, se poate redepune in cadrul aceluiasi apel.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora lansarii cererii de proiecte: 04/01/2018, 12.00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 04/05/2018, 12.00 09/07/2018, ora 12.00

Ghidul solicitantului 10.1b - aprilie 2018 - versiune finala
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Alte variante:

Ghid specific 10.1b (versiune ianuarie 2018)
Descarca Sinteza modificarilor
Ordin modificare Ghid specific

Ghidul specific -10.1b (versiune - 04.12.2017)
Ordin 7004/04.12.2017

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022