Prioritatea 2.1A [apel 2019]

licitatie inchisa

Prioritatea 2.1A
Axa Prioritara 2, Prioritatea de Investitii 2.1.A Microintreprinderi – Apel 2019

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
- Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii
- Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.
Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor, atat la data solicitarii finantarii (i.e. data depunerii cererii de finantare) cat si la data acordarii finantarii (i.e. data semnarii contractului de finantare).
Solicitantul trebuie sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, sa nu fi avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
Solicitantul trebuie sa fi inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau solicitantul trebuie sa aiba cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

Locul de implementare a proiectului trebuie sa fie situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 26,26 mil euro.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate: minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.07.2019 ora 12:00
Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.11.2019 ora 12:00

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.
Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Descarca Ghid specific final 06.05.2019
Descarca Ordin de aprobare
Ordin 1468/06.05.2020 - [completare ghid solicitant] + Conditii specifice aplicabile Prioritatii de investitii 2.1 [06.05.2020]

NOUTATI
06.05.2020 - Modificarea Ghidului solicitantului si a Contractului de finantare pentru PI 2.1.A (Apel 2016, Apel 2019)

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022