Prioritatea 2.1A [apel 2016]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 2, Prioritatea de Investitii 2.1.A Microintreprinderi

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
- Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii
- Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 40,99 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 27.07.2016, ora 12:00
Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 27.01.2017, ora 12:00 - prelungit pana la 04.05.2017, ora 12:00

Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.1.A Microintreprinderi (versiune finala actualizata - 06.03.2018)Ordin 1469/06.05.2020 [completare ghid solicitant] + Conditii specifice aplicabile Prioritatii de investitii 2.1 [06.05.2020]
Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.1.A Microintreprinderi (versiune - 14.04.2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.1.A Microintreprinderi (versiune - 20.03.2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.1.A Microintreprinderi (versiune - 18.01.2017)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.1.A Microintreprinderi (versiune - 20.12.2016)
Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.1.A Microintreprinderi (versiune - 13.10.2016)

NOUTATI:
06.05.2020 - Modificarea Ghidului solicitantului si a Contractului de finantare pentru PI 2.1.A (Apel 2016, Apel 2019)
06.03.2018 - Revizuire model contract de finantare - Prioritatea de investitie 2.1.A - Microintreprinderi
Informatii contractare 2.1A - documente necesare

Varianta actualizata in 31.05.2017 a contractului de finantare 2.1.A
11.05.2017 - In atentia celor care au solicitat finantare pentru apelul de proiecte 2.1 A- Microintreprinderi - ref. indicatorul C006 – Investitie productiva
31.03.2017 - In atentia entitatilor ai caror reprezentanti legali sunt cetateni straini nerezidenti! Nota de interpretare referitor ghid 2.1A
31.03.2017 - Clarificare achizitii privati – servicii de consultanta
23.01.2017 - Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru Microintreprinderi a fost prelungit cu 3 luni
17.01.2017 - Clarificari privind depunerea situatiilor financiare pentru 2016 in cadrul apelului 2.1.A Microintreprinderi
19.08.2016 - Raspunsurile AM POR la cele mai frecvente intrebari pentru prioritatea 2.1A-microintreprinderi
15.07.2016 - Clarificari privind depunerea cererilor de finatare pentru microintreprinderi, APEL 2.1 A