Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.1a

licitatie inchisa

Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului - Apel dedicat invatamantului anteprescolar si prescolar

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  •  constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara (crese) si prescolara (gradinite)

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice locale, cu exceptia municipiilor resedinta de judet eligibile in cadrul axei prioritare 4 a POR 2014-2020.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 14.96 mil. Euro.

Care este valoarea minima si maxima a unui proiect:
Valoare minima eligibila: 100.000,00 Euro
Valoare maxima eligibila: La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea in vedere incadrarea in paritatea 7.700,00 Euro per participant direct la procesul educational, respectiv elevi incadrati in unitatea de infrastructura educationala subiect al cererii de finantare, calculata la cursul inforeuro din luna depunerii.

Apelul de proiecte este cu depunere continua, dupa principiul “primul depus, primul evaluat”.

In cadrul apelului cu depunere continua, o cerere de finantare, care este respinsa intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, se poate redepune in cadrul aceluiasi apel.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora lansarii cererii de proiecte: 04/01/2018, 12.00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 04/05/2018, 12.00; 04/07/2018, ora 12.00; 05/07/2018, ora 14:00

Ghidul solicitantului 10.1a - versiune finala - actualizat 02.04.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Alte versiuni
Ghidul solicitantului - Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.1a (versiune - 04.12.2017)
Ordin 7002/04.12.2017

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022