Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3B

licitatie inchisa

Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilitati

AM POR a publicat, in data de 31.05.2017, Ghidul specific P.O.R./8/8.1/8.3/B Grup vulnerabil Persoane cu dizabilitati.

Proiectele se pot depune incepand cu data de 20.07.2017, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 20.01.2018, ora 12.00  prelungit pana la 20.04.2018, ora 12:00 a.m.

Apelul P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati se adreseaza intregului teritoriu national, mai putin regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si aria eligibila a instrumentului Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii, cu un buget alocat de 16,65 mil euro, din care 14,15 milioane euro reprezinta alocare FEDR si 2,5 milioane euro contributie nationala (2,17 milioane euro de la bugetul de stat si 0,33 milioane euro - cofinantarea asigurata de beneficiari).

Apelul finanteaza proiecte prin care sunt construite locuinte protejate si centre de zi pentru persoanele cu dizabilitati. Este vorba despre persoanele dezinstitutionalizate, care provin din centrele rezidentiale pentru persoane cu dizabilitati de tip vechi, cu capacitate mare si foarte mare, de peste 120 de locuri. Masura va contribui la inlocuirea, treptata, a vechiului sistem, institutionalizat, de protectie sociala, cu unul mai modern si care asigura cresterea nivelului de trai a beneficiarilor de servicii de protectie sociala. Noul sistem favorizeaza crearea cadrului pentru o viata independenta si pentru o mai buna integrare in comunitate a acestor tipuri de beneficiari.

Beneficiarii eligibili sunt directiile generale de asistenta sociala si de protectie a copilului, singure sau in parteneriat cu una sau mai multe dintre urmatoarele: unitati administrativ-teritoriale, organizatii neguvernamentale sau unitati de cult.

Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maxima eligibila a unui proiect porneste de la 513.000 euro (in cazul pachetului minim format din trei obiective de investitii: 2 locuinte si 1 centru de zi) si ajunge la cel mult 923.000 euro, in cazul pachetului de maxim 5 obiective de investitii (cel mult 4 locuinte protejate si un centru de zi).

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.
Apelul este de tip necompetitiv.

Apel prelungit pana la 20.04.2018, ora 12:00 a.m

Descarca Ghid Specific P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati (actualizat 18.01.2018)
Descarca Sinteza modificarilor
Ordin modificare Ghid specific

Alte versiuni:
Ghidul specific P.O.R./8/8.1/8.3/B Grup vulnerabil Persoane cu dizabilitati (actualizat 12.07.2017)
Ghidul specific P.O.R./8/8.1/8.3/B Grup vulnerabil Persoane cu dizabilitati (31.05.2017)
Anexa7_Identificarea posibilitatilor de dezinstitutionalizare a persoanelor adulte cu dizabilitati la nivel local (centre cu capacitate de peste 120 de beneficiari)

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022