Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat

In data de 07.05.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, pana la data de 28.06.2019, ora 12.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Ordin_nr.1684_din_07_mai_2019_4.1_3_in_parteneriat