Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est

 


21 decembrie 2023

Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Est

În calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a implementat în perioada ianuarie 2020 - decembrie 2023 proiectul „Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Est în perioada 2020-2021”, cod SMIS 137247.

Prin acest proiect, Organismul Intermediar din cadrul ADR Nord-Est a beneficiat de sprijin financiar pentru realizarea activităților specifice îndeplinirii obligațiilor asumate prin Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020, a cărui Autoritate de Management este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Câteva rezultate privind gestionarea POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Nord-Est:

  • 2.833 cereri de finanțare au fost depuse și verificate din punct de vedere al conformității administrative și au fost semnate 1.237 contracte de finanțare, cu o valoare solicitată de 1,57 miliarde lei
  • au fost verificate 9915 seturi de documente aferente cererilor de prefinanțare, cererilor de plata și cererilor de rambursare și au fost avizate plăți către beneficiari în valoare de 1.4 miliarde lei
  • au fost efectuate 4395 vizite de monitorizare, au fost verificate 10562 rapoarte de progres și au fost soluționate 10530 de solicitări de modificare a contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii
  • au fost organizate 150 de evenimente de informare pentru potențiali solicitanți și beneficiari, au fost soluționate 5023 solicitări de informații și acordate 4580 avize pentru materiale de informare/ promovare ale beneficiarilor

Alte activități derulate de ADR Nord-Est în cadrul acestui contract de asistență tehnică au vizat monitorizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 și a POR 2014-2020, operaționalizarea Strategiei de Specializare Inteligenta (RIS3) Nord-Est, activarea Consortiului Regional de Inovare, dar și elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 .

Dincolo de aceste rezultate obținute de Organismul Intermediar Nord-Est, investițiile finanțate din Regio, inițiate de unități administrativ-teritoriale, universități de stat, unităţi de cult, societăţi comerciale, entități de cercetare și transfer tehhnologic, au contribuit semnificativ la dezvoltarea socio-economică a Regiunii Nord - Est.

Orașe mai verzi, mai prietenoase, drumuri modernizate, mai sigure, investiţiile în sănătate, educaţie şi în infrastructura socială, monumentele de patrimoniu restaurate, care şi-au recăpătat strălucirea, parcuri amenajate pentru relaxare și agrement, clădiri publice eficientizate energetic, locuri de muncă nou create în afacerile sprijinite sunt doar câteva dintre amprentele Regio asupra nivelului de trai al locuitorilor din Nord-Est.

Acest proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 - 2020, prioritatea Asistență Tehnică. Valoarea totală a proiectului, reprezentând și valoarea nerambursabilă, este 103.613.729,53 lei, din care 52.789.781,70 lei reprezintă FEDR.

Informații suplimentare pot fi solicitate Biroului Regional de Informare care funcționează în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr.9, Piatra Neamț, Telefon/ Fax: 0233 224.167, Email: info@adrnordest.ro,  Website: www.inforegionordest.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022